Nieuws

 

Augustus 2018 / Shin-Etsu waardeert inbreng van medewerkers

‘Samen’ is een van de kernwaarden van Shin-Etsu. Met elkaar streven we naar een werkomgeving waarbij alle medewerkers optimaal kunnen en willen bijdragen aan de continue verbetering van onze werkprocessen.

Dat we de inbreng van medewerkers belangrijk vinden komt naar voren in de sessies waarin management en medewerkers met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van de onderneming. Centraal stond de vraag wat medewerkers nodig hebben om nu en in de toekomst met plezier, veilig en fit bij Shin-Etsu te werken.

Goede ideeën van medewerkers die kunnen leiden tot het verbeteren van onze processen worden nooit ter zijde geschoven, maar altijd besproken, bestudeert en berekent. Ook voeren we veiligheidsanalyses en praktijktesten uit. Als deze succesvol verlopen, dan voeren we het idee in. En daarvan profiteren de indieners mee met een mooie beloning, want de juiste resultaten behaal je samen.

U bent hier