Productie Plants

Productie Plants

Shin-Etsu PVC B.V. is onderdeel van Shin-Etsu Chemical Ltd., wereldmarktleider in de productie van PVC. Productie in Nederland vindt plaats in twee moderne plants. Op het Bedrijvenpark Botlek wordt vinylchloridemonomeer (VCM) geproduceerd dat via een pijpleiding wordt getransporteerd naar onze productie plant in Pernis. Hier wordt de VCM omgezet naar polyvinylchloride (PVC).

Productieproces VCM-fabriek

De productie vindt plaats in twee fasen. In de eerste fase ontstaat ethyleendichloride (EDC) door etheen bij chloor te brengen. Dit is de directe chlorering. Na zuivering is de EDC klaar voor de tweede fase in het productieproces: de kraking.

In de fornuizen vindt de kraking plaats: Bij een hoge temperatuur breekt (kraakt) ruim de helft van de EDC-moleculen en ontstaat vinylchloride, waterstofchloride (HCI) en een aantal bijproducten. Na destillatie ontstaat zuivere vinylchloride. De EDC, die ongekraakt is gepasseerd, gaat na zuivering terug voor een volgende passage.

Door gebruik van een parallel proces om EDC te maken kan ook de HCl die bij het kraken van EDC ontstaat weer in het proces worden teruggevoerd. Dit noemen we de oxychlorering. Hierbij wordt HCI afkomstig van andere bedrijven uit de regio gerecycled.

Restgassen die gechloreerde koolwaterstoffen bevatten worden verbrand. Het afvalwater wordt behandeld in de centrale waterzuiveringsinstallatie op de locatie Botlek.

 

Productieproces PVC-fabriek

In de fabriek in Pernis zetten we vinylchloride monomeer om in PVC. Het vinylchloride monomeer wordt in een klein aantal reactoren door middel van een polymerisatiereactie omgezet in verschillende soorten PVC. In de reactor bevinden zich tijdens de reactie: water, VCM en hulpstoffen. Na reactie blijft een mengsel van PVC, een restant VCM en water achter. Het restant VCM wordt met behulp van stoom uit het water-PVC mengsel verwijderd voor hergebruik.

Na het verwijderen van VCM wordt het water-PVC mengsel in drie stappen gedroogd. Hierna blijft PVC-poeder over. Dit poeder wordt in silo's opgeslagen en daarna als bulkproduct met containers of silo's naar de klant getransporteerd.

Afvalwater van de PVC-fabriek gaat naar de centrale waterzuiveringsinstallatie op de Pernis. Daar worden de reststoffen in het water afgebroken door bacteriën.

U bent hier