EmailTwitterFacebookLinkedIn

Shin-Etsu Group Key ESG Issues

De Shin-Etsu Group heeft ESG-issues (Environment, Social, Governance) gedefinieerd voor het toepassen van ons bedrijfsprincipe: de groep leeft strikt alle wet- en regelgeving na, handelt eerlijk zaken en draagt bij aan het dagelijks leven van mensen en aan de vooruitgang van de industrie en de samenleving door waarde te creëren door de levering van belangrijke materialen en technologieën.

Environment

Naast het verminderen van de milieu-impact tijdens het productieproces, streeft de Shin-Etsu Group ernaar om producten te ontwikkelen en te verkopen die de impact op het milieu tijdens het productgebruik verminderen. Daarom:
- hebben we een milieubeheersysteem geïnstalleerd
- reageren we op klimaatverandering door onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen
- streven we naar behoud van waterbronnen en eliminatie van water verontreinigende stoffen
- is ons doel om geen afvalemissies te realiseren

Social

De Shin-Etsu Group streeft ernaar om bij haar activiteiten rekening te houden met mensenrechten en om eerlijke inkoop te garanderen. De Groep focust ook op de stabiele levering van hoogwaardige, veilige producten. Daarom:
- respecteren we de mensenrechten, de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en de bevordering van diversiteit
- geven we prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van medewerkers en contractors
- stimuleren we MVO-inkoop en diversificatie van leveringsbronnen
- werken we continu aan productkwaliteitsverbeteringen en productveiligheidscontrole

Governance

Het managementbeleid van Shin-Etsu Chemical is gericht op het continu verbeteren van de bedrijfswaarde en het voldoen aan de verwachtingen van aandeelhouders. Om dit beleid te realiseren, heeft het bedrijf een efficiënte organisatiestructuur opgezet en verschillende systemen ontwikkeld om snel te kunnen reageren op veranderingen in de zakelijke omgeving. Daarom:
- vormen wettelijke naleving en eerlijke bedrijfsactiviteiten de basis van al onze activiteiten
- beschouwen wij Corporate Governance als een van de belangrijke managementtaken en richten we ons op
· de ontwikkeling van een efficiënte organisatie en interne regels
· het zorgen voor transparantie van het management
· versterking van interne controles
· het tijdig en nauwkeurig verstrekken van informatie

Meer informatie

Kijk voor meer diepgaande informatie over onze key ESG-issues op de corporate website van Shin-Etsu.