EmailTwitterFacebookLinkedIn

 

 

 

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, eigenaarschap, resultaatgericht, waardevol, continue ontwikkeling en samen. Ze geven aan waar wij als Shin-Etsu met elkaar voor willen staan, waarin we geloven en wat ons verbindt, zodat we een betrouwbare partner voor onze klanten kunnen zijn. Hoe we met elkaar omgaan bepaalt namelijk grotendeels onze leverbetrouwbaarheid.

Betrouwbaar    

Op Shin-Etsu kun je vertrouwen, daar gaat het om. Medewerkers, klanten, ketenpartners, contractors, ons moederbedrijf, overheden en buren moeten erop kunnen vertrouwen dat we onze afspraken nakomen. Shin-Etsu kent beheerste processen. Dit gaat enerzijds over de installaties: we zorgen door gerichte investeringen en goede operatie voor zo weinig mogelijk verstoringen en we realiseren de afgesproken VCM- en PVC productieplanningen. Betrouwbaarheid gaat ook over prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Daaraan doen we geen concessies.

Eigenaarschap

Voor ons is eigenaarschap de overtreffende trap van verantwoordelijkheid. Als eigenaar ben je betrokken bij de fabriek en je collega’s en neem je ook verantwoordelijkheid voor zaken die niet meteen jouw verantwoordelijkheid zíjn. Zie je iets wat beter kan? Dan regel je dat. Eigenaarschap wordt bevorderd door betrokkenheid, de ruimte krijgen om initiatief te nemen, verantwoordelijkheid nemen en zelfvertrouwen. Eigenaars spreken elkaar aan op gedrag en staan open voor feedback van anderen.

Resultaatgericht

Wij gaan voor het behalen van het maximale resultaat. Dit betekent: de maximale capaciteit produceren tegen zo laag mogelijke kosten per ton. Dit binnen de grenzen van onze verantwoordelijkheid als betrouwbare producent dus zonder concessies te doen aan VGWM prestaties. Om dit te realiseren werken wij doelgericht samen met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie. Wij blijven scherp door duidelijke afspraken met elkaar te maken, zodat we onze ambitieuze doelen kunnen behalen. Proactief gedrag, initiatief nemen, doorzettingsvermogen en gedrevenheid zijn belangrijke competenties. Planningen realiseren, het bewaken van de voortgang en tijdig besluiten nemen om bij te sturen zijn andere competenties die belangrijk zijn.

Waardevol

Er is een werksfeer en een cultuur waarin medewerkers zich thuis voelen en waarin voorwaarden aanwezig zijn om maximale prestaties op een breed gebied te leveren. Al onze medewerkers zijn waardevol en worden gerespecteerd. Wij kiezen ervoor om op deze manier naar iedere medewerker te kijken en verwachten dat iedereen zichzelf en zijn collega’s zo ziet. Waardevol: professioneel en als mens. Je bent een vakmens, bent sterk betrokken bij het reilen en zeilen van de onderneming en levert maximale prestaties.

Continue ontwikkeling

Dit gaat over wat medewerkers kunnen (talenten en capaciteiten) en willen. Onze medewerkers hebben de gewenste technische vakkennis en vaardigheden en groeien door naar vakvolwassenheid. Onze medewerkers hebben de wil en krijgen de gelegenheid om zichzelf blijvend te verbeteren; zowel in vakmanschap als persoonlijke vaardigheden. Daardoor kunnen medewerkers het beste uit zichzelf halen en een maximale bijdrage leveren.

Samen

Wij doen het niet alleen, de juiste resultaten behaal je samen. Met ‘samen’ bedoelen we niet alleen onze eigen organisatie, maar ook alle andere spelers in de keten, ingeleend personeel en onze vaste contractors en leveranciers. Bij ons ben je niet een van velen. Openheid, eerlijkheid, transparantie, korte communicatielijnen en een prettige werksfeer zijn onze speerpunten. Het werken in teamverbanden vinden we hierbij heel belangrijk. Een sleutelpositie in de Europese PVC markt bereiken we niet zomaar. Dit doen wij met elkaar in een werkomgeving waarbij al onze medewerkers optimaal kunnen en willen bijdragen aan de continue verbetering van al onze bedrijfsprocessen.