EmailTwitterFacebookLinkedIn

 

 

 

Productielocaties

Productie-locaties

Shin-Etsu exploiteert twee fabrieken in de grootste haven van Europa. De haven van Rotterdam is een chemisch knooppunt met een betrouwbare infrastructuur voor belangrijke grondstoffen en tegelijk een uitstekend logistiek knooppunt voor de bevoorrading van de Europese markt.

 

Botlek VCM-fabriek


Onze vestiging in de Botlek produceert ethyleendichloride (EDC) en vinylchloridemonomeer (VCM). De grondstoffen chloor en ethyleen worden via pijpleidingen aangevoerd. De Botlekfabriek is een continue kringloop van twee afzonderlijke processen om EDC en VCM te produceren. Na directe chlorering wordt het resterende waterstofchloride (HCl) teruggevoerd in het oxychloreringsproces. We maken deel uit van het lokale chloorcluster waarin Shin-Etsu HCl opneemt via pijpleidingen van naburige chemische producenten, zodat het systeem in balans blijft.
 

De fabriek heeft een directe toegang tot de haven van de Botlek en is uitgerust om grondstoffen direct per schip te ontvangen. Dezelfde poort wordt ook gebruikt om VCM te leveren aan onze PVC-fabriek in Portugal (Cires). Met een capaciteit van 620 kt is de Botlek-site de grootste VCM-fabriek in Europa.

 

Pernis PVC-fabriek

 

Onze vestiging in Pernis produceert polyvinylchloride (PVC) en is de 2e grootste PVC-fabriek van Europa. Aanvoer van VCM vanuit ons Botlek-terrein verloopt via een pijpleiding over een afstand van circa 10 km.

In een continu batchproces wordt vinylchloridemonomeer (VCM) gepolymeriseerd door suspensietechnologie. De polymerisatie vindt plaats met kleine VCM-druppeltjes in water (suspensie) dat met hoge snelheid wordt geroerd in grote reactoren. De hoge mate van procesbeheersing en het reactorontwerp stellen ons in staat om zeer consistente batches PVC te produceren.

De fabriek heeft zes productielijnen en deze zijn uitgerust met verschillende online kwaliteitscontroles om de hoge kwaliteit van onze producten te garanderen. We hebben een duidelijke focus op het produceren van vier soorten PVC om de belangrijkste markten te bedienen waarin onze klanten actief zijn. Onze uitstekende locatie in Rotterdam maakt het mogelijk om alle uithoeken van de Europese markt te beleveren.

 

 

 

Beide fabrieken hebben een verantwoorde bedrijfsvoering, in lijn met de gecertificeerde managementsystemen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45000. Bovendien voldoen we aan de interne ESG-principes die zijn opgesteld door Shin-Etsu Chemical, die verder in detail worden uitgelegd op onze duurzaamheidspagina.