EmailTwitterFacebookLinkedIn

Stuurgroep PVC & Ketenbeheer


Sinds 1989 zijn Nederlandse producenten van PVC, waaronder Shin-Etsu, en de belangrijkste verwerkers van PVC verenigd in de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer. Het programma is gericht op het voortdurend verminderen van de belasting van het milieu in de hele levenscyclus van PVC en PVC-producten: de productie, verwerking, gebruik, hergebruik en verwijdering.

Daarnaast wordt namens de sector informatie verstrekt over milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten van PVC. De Stuurgroep PVC & Ketenbeheer is lid van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie te Leidschendam en is aangesloten bij VinylPlus.