EmailTwitterFacebookLinkedIn

 

 


Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Veiligheid, Gezondheid & Milieu

We zijn een verantwoordelijke producent. Onze eerste prioriteit is het beschermen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en onze directe omgeving waarin we actief zijn. Door continue verbetering, streven wij ernaar dat onze prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu bij de beste horen binnen de industrie. Nul ongevallen en nul incidenten is onze missie.

Om dit ambitieuze doel te bereiken, richten we ons op het vergroten en behouden van het veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers op alle niveaus binnen ons bedrijf.

We doen dit door ons te committeren aan de onderstaande kernrichtlijnen:

  • Strikte naleving van alle wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
  • Het hebben van duidelijke HSE-doelstellingen en beheersystemen om de prestaties regelmatig te monitoren en deze hoge normen te handhaven.
  • Met diverse veiligheidstrainingen stellen we medewerkers in staat verantwoordelijkheid te nemen in het voorkomen van persoonlijke ongevallen en milieu-incidenten.
  • Met het speciale programma Altijd Veilig vergroten we het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers en andere werknemers op onze sites.
  • We onderzoeken alle onveilige situaties, incidenten en onveilige handelingen. We identificeren de oorzaken en voeren verbeteringen door om herhaling te voorkomen.
  • Uitvoering geven aan binnen de industrie gemaakte afspraken over emissiereductie en energiebesparingsprogramma's.