EmailTwitterFacebookLinkedIn

VinylPlus


In 2000 is de Europese PVC industrie een vrijwillige verbintenis aangegaan en werkt sindsdien nauw samen aan de verduurzaming van PVC. Daarmee is de milieuprestatie van de gehele PVC-productiecyclus aanzienlijk verbeterd. Zo wordt jaarlijks bijna 800.000 ton gebruikt PVC gerecycled om er nieuwe producten van te maken. In 2025 moet dat 900.000 ton zijn en in 2030 wil VinylPlus 1 miljoen ton PVC recyclen.

Een van de PVC-grades die Shin-Etsu maakt, wordt met name gebruikt voor kozijnafdichtingen in de raamprofielenindustrie. Daarmee kan het gehele raamprofiel van PVC worden gemaakt, wat recycling te zijner tijd een stuk eenvoudiger maakt.


De deelnemers aan VinylPlus nemen technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat er tijdens de volledige levenscyclus van PVC chloorhoudende organische stoffen in het milieu terechtkomen.

Shin-Etsu zorgt ervoor dat chloor uit restgassen wordt teruggewonnen en zet dit opnieuw in, in het productieproces. Bovendien is de VCM-fabriek onderdeel van het chloorcluster Rotterdam en gebruikt chloorhoudende restproducten van collega-bedrijven in de regio als grondstof voor de productie van VCM. Tot wel 30 procent van onze VCM-productie is gebaseerd op chloor die op deze manier wordt gerecycled: een voorbeeld van industriële ecologie die uitstekend past in de circulaire economie. 
 

De deelnemers aan VinylPlus spannen zich in om het gebruik van toevoegingen te verminderen. Zo worden binnen de gehele PVC-industrie sinds 2015 geen loodhoudende stabilisatoren meer gebruikt.

PVC-producenten richten zich op vermindering van hun energieverbruik met twintig procent in 2020. Daarnaast is er een plan van aanpak om het gebruik van duurzame grondstoffen binnen de PVC-keten te verhogen.

Shin-Etsu is al jaren lid van het meerjaren energie-efficiency-convenant (MEE). We werken constructief aan energiereductie binnen onze fabrieken. Waar mogelijk vervangen we apparatuur voor energiezuinigere opties.


Tot slot zet VinylPlus zich in voor een intensieve dialoog met politici, eindgebruikers en het publiek om de kennis over de duurzaamheid van PVC te vergroten, en om er voor te zorgen dat het VinylPlus-programma op koers blijft en tot zichtbare resultaten leidt.

De onafhankelijke VinylPlus Monitoring Commissie houdt toezicht op de uitvoering van de vrijwillige inspanningen van de vinylindustrie. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Commissie, vakbonden, detaillisten en consumentenorganisaties. Van de voortgang van de doelstellingen worden jaarlijks verslag gedaan.